FAQs Complain Problems

कम्प्यूटरअपरेटरको परिक्षा मिति तोकिएको

साकर्ला गाउँपालिकाको कार्यलयमा कम्प्यूटर अपरेटरको लागि परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

आर्थिक वर्ष: