FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अपाङ्गता व्यक्तिहरुको पशिचानऽ परिचय पत्र वितरण पहिचान शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान, परिचय पत्र वितरण तथा आवश्यक्ता पहिचान शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना।

E-Bidding

खोटाङ यू.के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर बारे सूचना।

मिति २०८० चैत्र १६-१७ गते हुन गईरहेको स्वास्थ्य शिविरको लागि आह्वान। 

Pages